EPL Prediction Competition 2018-2019
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 1 ธ.ค. 60 กล่าวว่านายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ลงนามในประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่องยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2560

เปรมกมล เกษรา

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560, เวลา 10:59 น.

ภาพ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ภาพ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547หมวด 1 ข้อ 6 ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2560

นายปิยวัฒน์ สุคนธ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์เขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น อุทยานแห่งชาติสิรินาถได้ยกเว้นค่าบริการเข้าเขตห้ามล่าสัตว์เขาพระแทว น้ำตกโตนไทร และน้ำตกบางแป สำหรับวันพ่อแห่งชาติในปีนี้” นายปิยวัฒน์ กล่าว

ในส่วนของจังหวัดใกล้เคียง เช่นกระบี่นั้น สำหรับอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่ยกเว้นค่าบริการประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธาราโบกขรณี และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่