The Phuket News Premier League predictions
KHAOPHUKET.COM ข่าวภูเก็ต
KHAOPHUKET.COM ภูเก็ต | ทั่วไทย | ทั่วเอเชีย | ทั่วโลก XML, RSS, Feed
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM

ขนส่งภูเก็ตเร่งรณรงค์รถตู้ติดตั้ง GPS 1 ปีผ่านไป คืบหน้า 50% คาดติดครบภายในปี 60

12 มกราคม 2017 09:27:27


ขนส่งภูเก็ตเร่งรณรงค์รถตู้ติดตั้ง GPS 1 ปีผ่านไป คืบหน้า 50% คาดติดครบภายในปี 60

ในยุคสมัยนี้ ต้องยอมรับว่าการเดินทางคมนาคมถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางน้ำ ทางบก หรือทางอากาศ โดยเฉพาะทางบก ทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการเดินทางได้เลือกอยู่มากมาย ทั้งการโดยสารด้วยรถส่วนตัว รถไฟ รถทัวร์ หรือรถตู้ และการเดินทางโดยสารรถตู้ทุกวันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากในระดับหนึ่งเนื่องจากในปัจจุบัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางโดยรถตู้ 

 

วันนี้นายสมหมาย สุดขาว ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานข่าวภูเก็ตถึงเรื่องการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดและตรวจขันผู้ขับขี่รถตู้โดยสาร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นายสมหมายกล่าวว่า “ในตอนนี้ มาตรการการควบคุมผู้ขับขี่รถตู้คือ ทำงาน 4 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง จากนั้นขับต่อได้ 4 ชั่วโมง แต่จะจำกัดไม่ให้ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อให้ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่หักโหมขับรถมากเกินไป เพราะจะเกิดการเหนื่อยล้าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการหลับในที่นำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุและและสูญเสีย”

 

“อยากฝากไปถึงผู้ประกอบการที่มีส่วนรวม ให้เพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้น พยายามตรวจรถ ตรวจคนขับ ว่ามีความพร้อมในการขนส่งผู้โดยสารหรือไม่ ถ้าหากพบว่ามีแอลกอฮอล์หรือขับรถเร็วเกินกำหนด ก็จะต้องถูกเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 40,000 บาท”

                                                                                                                                     

“กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มมาตรการมาตั้งแต่ต้นปี 2559แล้วว่า รถตู้โดยสารทุกคันจะต้องติดตั้งระบบ GPS ตอนนี้มีติดตั้งไปแล้วประมาณ 4,600 กว่าคัน ซึ่งคิดได้เป็น 50% หรือครึ่งหนึ่งจากจำนวนรถตู้ทั้งหมด เช่นเดียวกับรถบัสที่ติดตั้งระบบ GPS ไปแล้ว 1,000 กว่าคัน จากทั้งหมด 2,000 กว่าคัน ส่วนรถประจำทางทั่วไปมีจำนวนประมาณ 200 กว่าคัน ในขณะนี้ขนส่งก็กำลังรณรงค์เร่งให้ผู้ประกอบการนำรถมาติดตั้งให้ได้ทั้งหมดโดยการส่งจดหมาย เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์แก่ส่วนรวมของการติด GPS ทั้งนี้ กรมการขนส่งคาดหวังว่าจะลดปัญหาการเกิดอุบัติให้ลดน้อยลงมาก”

 

รถตู้ทุกคนที่จดทะเบียนใหม่หลังจากปี 2559 จะต้องนำใบรับรองการติดตั้ง GPS จากผู้ประกอบการมาอ้างอิงทุกคัน มิฉะนั้นทางขนส่งจะได้ไม่ดำเนินการจดทะเบียนใหม่ ส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS ก็ต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนปลายปีนี้ (2560) เพราะอุปกรณ์ GPS นับว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนควบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ในรถตู้โดยสารตามมาตรา 77 ของพรบ.กรมขนส่งทางบก หากตรวจพบว่าไม่ได้ติดตั้ง จะต้องถูกเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 50,000 บาท โดยรถตู้ที่ต้องติดตั้ง GPS นั้นคือรถตู้ประเภทป้ายเหลือง คือรถตู้รับจ้างทั่วไป ทั้งในสนามบินหรือรถประจำทางหรือแม้แต่รถตู้ที่ใช้รับส่งผู้โดยสารไปร่วมทริปหรือดูการแสดงโชว์ต่างๆ 

 

ทั้งนี้นายสมหมายได้กล่าวถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบ GPS ว่า เจ้าของรถจะนำไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ แต่ผู้ให้บริการจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก เมื่อติดตั้งแล้ว ผู้บริการก็จะจะออกหนังสือรับรองหมายเลขซีรีส์ให้ ส่วนในด้านของราคาค่าติดตั้งนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 8,000-10,000 บาท ช่วงแรกจะอยู่ที่ 10,000 กว่าบาทแต่ภายหลังผู้ให้บริการเริ่มปรับราคาลงเนื่องจากมีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ ผู้ขับรถตู้เองจำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนเพื่อรองรับการใช้งานเชื่อมต่อกับเครื่อง GPS ด้วย

 

GPS (จีพีเอส) คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: โกลบอล โพซิชั่นนิ่ง ซีสเต็ม) หรือเรียกสั้นๆ ว่า GPS หมายถึง ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยอาศัยการคำนวณระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม(Universal TransverseMercator: UTM) ทั้งหมด 60 โซนจากนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งมีตำแหน่งที่แน่นอน ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกโดยเครื่องรับสัญญาณ GPS รุ่นใหม่ๆ จะสามารถคำนวณความเร็วและทิศทาง โดยสามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่เพื่อใช้ในการนำทางได้

นายสมหมาย อธิบายถึงประโยชน์ของการติดตั้ง GPS ว่า “ระบบนี้เมื่อติดตั้งกับรถแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนของรถจะถูกเชื่อมต่อมายังการควบคุมของขนส่งโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของรถ ความเร็วในการขับรถ ทุกอย่างจะส่งมาหมด เราสามารถทราบและตรวจสอบได้จากระบบนี้ ถ้าหากรถขับเร็วเกินกว่ากำหนด GPS จะส่งสัญญาณเตือนที่รถ ทั้งในรูปแบบเสียงและคำเตือนให้คนขับทราบว่ากำลังขับรถเร็วอยู่ และในขณะเดียวกัน GPS ก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมของขนส่งด้วย เพราะฉะนั้นเราสามารถรู้ได้ว่าคันไหนขับเร็วแค่ไหน”

 

นอกจากนี้ นายสมหมายได้กล่าวถึงแอพพลิเคชั่น (Application) ตัวใหม่ของกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ว่า “แอพพลิเคชั่นตัวนี้เรียกว่า DLT GPS สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้แล้วทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แอพฯตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารในการตรวจสอบว่าขณะนี้รถกำลังขับอยู่ที่ไหนและขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ โดยผู้โดยสารสามารถป้อนหมายเลขทะเบียนรถเข้าไปในระบบ ถ้าหากว่ารถกำลังขับเร็วเกินกว่ากำหนด ขับอันตราย กำลังขับออกนอกเส้นทาง บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนดหรือเก็บค่าโดยสารเกินกำหนดก็สามารถร้องเรียนบนแอพฯได้เลย แอพฯจะส่งข้อมูลมายังศูนย์ควบคุมทันทีและเราจะทำการแจ้งไปยังคนขับเพื่อให้ลดความเร็วลง นอกจากนี้ผู้ใช้แอพฯยังสามารถแจ้งเหตุทั่วไปเข้ามาได้ เช่น รถเสีย ยางแตก รถชนหรือสภาพการจราจรติดขัดและอื่นๆ หรือแม้แต่ค้นหาสถานีขนส่งที่ใกล้ตัวท่านที่สุด ถ้าหากมีการแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามาเช่นรถเสีย เราก็จะดำเนินการประสานต่อไปยังหน่วยกู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือ และที่สำคัญ ทางขนส่งเองจะได้ตรวจสอบเวลาการทำงานของคนขับด้วยว่าขับเกินชั่วโมงที่กำหนดไว้ว่าต้องขับเที่ยวละไม่เกิน 4 ชั่วโมงหรือไม่ ได้พักผ่อนเพียงพอหรือไม่ เพื่อป้องกันการหลับใน”

 

ถ้าหากผู้ใดไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถโทรร้องเรียนโดยตรงมาที่สายด่วน 1584 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อบริการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเหตุ หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมขนส่งทางบก

 

หมายเหตุ: Application (แอพพลิเคชั่น) หรือที่ทุกคนเรียกกันสั้นๆ ว่า App (แอพฯ) มันคือ โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ Mobile (โมบาย) Tablet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เรารู้จักกัน ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมามากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการสื่อสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบระบบแก๊สบนรถตู้โดยสารว่า รถทุกคันจะต้องตรวจสอบความพร้อมของระบบแก๊สก่อนเสียภาษีรถทุกปีอยู่แล้ว คนขับจะต้องนำรถไปเช็คกับอู่และนำใบรับรองจากอู่มายื่นในการต่อภาษี ถ้าหากไม่มี ขนส่งก็จะไม่ต่อภาษีให้”

 

“มาตรการการควบคุมและลดการเกิดอุบัติเหตุนี้จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ขนส่งฝ่ายเดียวคงทำงานไม่พอ ต้องพึ่งพาอาศัยจากหลายฝ่าย ทั้งจากผู้ประกอบการ คนขับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และอยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังคนขับรถตู้ทุกท่านที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ GPS ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปี 2560 เพื่อประโยชน์ส่วนรวม” นายสมหมายกล่าวปิดท้าย


The Phuket News
หมาบ้าตรังกัดแม่วัวตาย 8 ตัวปศุสัตว์ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมโรค
หมาบ้าตรังกัดแม่วัวตาย 8 ตัวปศุสัตว์ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมโรค
แอปจับโจร! รวบพนักงานสนามบินแสบหลังขโมยมือถือนทท.
แอปจับโจร! รวบพนักงานสนามบินแสบหลังขโมยมือถือนทท.
ช้าแต่ชัวร์ ภูเก็ต คว้าชัยเหนือชุมพร
ช้าแต่ชัวร์ ภูเก็ต คว้าชัยเหนือชุมพร
เพราะอาหารคือศิลปะ 'กิตติก๋วยเตี๋ยวเป็ด'
เพราะอาหารคือศิลปะ 'กิตติก๋วยเตี๋ยวเป็ด'
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM
แบ่งปัน
KHAOPHUKET.COM
ข่าวภูเก็ตล่าสุด

พยากรณ์อากาศ


ข่าว
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วเอเชีย
ทั่วโลก
ที่เก็บหนังสือพิมพ์
KHAOPHUKET.COM กีฬา
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วโลก
KHAOPHUKET.COM ไลฟ์
การศึกษา
ชุมชน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ
บทความ
บันเทิง
บุคคล
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
อสังหาริมทรัพย์
อาหารการกิน
สมุดระบายสี
KHAOPHUKET.COM คลาสสิฟาย
ซื้อและขาย
งาน
ชุมชน
บริการ
รถและเรือ
ค้นหาคลาสสิฟาย
โพสต์คลาสสิฟาย
KHAOPHUKET.COM อีเว้นท์
ปฏิทินอีเว้นท์
โพสต์อีเว้นท์
ทำการซื้อตั๋ว
KHAOPHUKET.COM ไดเรกทอรี
ค้นหาไดเรกทอรี่
โพสต์ไดเรกทอรี่
KHAOPHUKET.COM เกี่ยวกับเรา
การกระจายสินค้า
บอกรับเป็นสมาชิก
โฆษณากับเรา
การชำระค่าโฆษณา
ติดต่อเรา
ozvisa.org
 
Copyright © 2017 Class Act Media. All rights reserved. | เงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว