พิพัฒน์แถลงความสําเร็จนําร่องวิลล่าควอรันทีน มั่นใจเรียกความเชื่อมั่นท่องเที่ยว
11 มีนาคม 2564, 10:12