คริสต์มาส มาร์เก็ต 7-8 ธันวาคม 2018

วันที่ / เวลา: วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561, เวลา 18:00 น. ถึง วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561, เวลา 22:00 น.


ดนตรี& อาหาร & ความสนุก 7-8 ธันวาคม 2018 จาก 6 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ณ ท่าเรือโบ๊ทลากูน

ชื่อบุคคล: ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน
ที่อยู่: ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: