คืนเตียงชายหาดให้ป่าตอง!

เจ้าหน้าที่ตกลงคืนเตียงภายในโซนจัดระเบียบ10เปอร์เซ็นต์ ชายหาดป่าตองแล้ว หลังนทท.เรียกร้อง

เอกภพ ทองทับ

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 12:00 น.

เช้าวานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2560) บริเวณชายหาดป่าตอง พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต น.อ.บวร พรมแก้วงาม รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบชายหาดป่าตองและที่จอดรถสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในโซน 10% ซึ่งเดิมให้วางเฉพาะร่มและเบาะเท่านั้น โดยจากการประชุมของคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดครั้งล่าสุด เห็นชอบอนุโลมให้มีการจัดวางเตียงชายหาดได้ในโซนพื้นที่ 10% ในจำนวนที่เหมาะสม

พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวภายหลังลงพื้นที่ว่า แนวทางในการจัดระเบียบชายหาดของจังหวัดภูเก็ตนั้น ยังคงยึดแนวทางเดิมที่มีการดำเนินการไว้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในโซนพื้นที่สำหรับให้บริการ 10% แต่เนื่องจากพบว่ามีบางอย่างไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เช่น ห้ามวางเตียงชายหาด ส่งผลให้มีผู้ประกอบการบางส่วนจัดทำเตียงทรายขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม รวมทั้งมีข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวว่าต้องการเตียงเพื่อให้บริการผู้สูงอายุ เป็นต้น และจากการประชุมหารือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ จึงได้ตัดสินใจให้มีการนำเตียงชายหาดมาใช้บริการนักท่องเที่ยวได้ในโซนพื้นที่ 10%

“จากการสอบถามผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวหลังจากมีการจัดให้วางเตียงชายหาดได้ต่างก็พอใจ จึงจะให้มีการทดลองไปสักระยะ หากไม่มีปัญหาอะไรก็ให้ใช้ต่อไป แต่หากมีปัญหาก็จะต้องมาหาทางแก้ไข ส่วนจำนวนเตียงที่ให้วางนั้นขณะนี้ยังไม่มีการกำหนด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และอาจจะเพิ่มจำนวนได้บ้างเล็กน้อยในช่วงไฮว์ซีซันที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ก็จะมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามากำกับดูแลในรูปของคณะกรรมการฯ” พล.ต.พรศักดิ์ กล่าว

ขณะที่นายอำเพียร เถื่อนถิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนร่มเตียงหาดป่าตอง กล่าวว่า การได้รับอนุโลมให้จัดตั้งเตียงในโซนพื้นที่ 10 % ได้นั้น จะเกิดผลดีกับการท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนยังมีความต้องการเตียงชายหาด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 60-70 ปี หรือผู้พิการบางราย เนื่องจากลุกนั่งไม่สะดวก โดยเขาเหล่านี้ไม่ได้สนใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพียงแต่ต้องการความสะดวก ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการร่มเตียงชายหาดเปลี่ยนเป้าหมายไปที่อื่นแทน เพราะไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากไม่มีเตียง

แม้ว่าจะอนุญาตให้ตั้งเตียงได้ในพื้นที่โซน 10 % ที่อนุญาตให้เฉพาะร่มกับเบาะเท่านั้น ก็พอใจแล้ว เพราะการขอให้มีเตียงชายหาดนั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องว่ากันไป โดยในส่วนของเตียงที่นำมาวางนั้น จากที่ได้มีการวางแผนร่วมกัน

คาดว่า ในส่วนของชายหาดป่าตอง ซึ่งมี 5 โซน มีผู้ประกอบการโซนละ 12 ราย แต่ละโซนสามารถสามารถวางได้ประมาณ 180 ชุด (1 ชุด มีร่ม 1 คัน และเตียงชายหาด 2 ตัว) รวมทั้ง 5 โซน เท่ากับ 900 ชุด สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 1,500-1,800 คนต่อวัน ขณะที่นักท่องเที่ยวซึ่งมาใช้บริการชายหาดป่าตองเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 คน ส่วนความสวยงามของร่มนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป นายอำเพียรกล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่