คืบหน้าก่อสร้างศาลากลางภูเก็ตแห่งใหม่ เร็วกว่าแผน 1.9% สิ้นสุดสัญญา 2565

ภูเก็ต - ความคืบหน้างานก่อสร้าง ศาลากลางหลังใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สัญญาการก่อสร้างฉบับใหม่ล่าสุดสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขณะนี้มีผลความก้าวหน้าการก่อสร้างเร็วกว่าแผน 1.90 % ภายหลังจากการใช้เวลาในการก่อสร้างไปแล้ว 64 วัน จากเวลาสัญญา 555 วัน และไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 17:39 น.

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงาน ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างครั้งที่ 2/2563 ว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้ว่าจ้างกิจการค้าร่วม วอล แอนด์ เทสโก ดำเนินการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงินจ้าง 196 ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ 15 ธ.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 22 มิ.ย. 65

รายงานผลความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ วันที่ 16 ก.พ. 64 แผนงานสะสม 18.12% ผลงานสะสม 20.02% เร็วกว่าแผน 1.90 % ในขณะที่เหลือเวลาในการก่อสร้าง 491 วัน

โดยผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 และมีการประสานงานกับผู้ควบคุมงาน เพื่อร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดสภาพหน้างานก่อสร้างอาคารที่มีการส่งมอบโดยละเอียด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 และร่วมกันตรวจสอบปริมาณงานตามสัญญาจ้างประกอบการดำเนินการ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่สัญญากำหนดไว้ต่อไป

ทั้งนี้ กันยายน 2562 จังหวัดภูเก็ตของบ 38 ล้าน จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อสมทบกับงบประมาณที่มีอยู่ตามสัญญาจ้าง นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการก่อสร้าง หลังจากกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเอี๋ยว ทีมร่วมค้า เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้า และยังคงมีเงินงบประมาณคงอยู่ในระบบจำนวน 160,380,352 บาท

ต่อมาจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยกิจการค้าร่วม วอล แอนด์ เทสโก ในราคา 196,000,000 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่จังหวัดคงมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดหาผู้รับจ้าง จึงได้มีหนังสือของบประมาณเพื่อสมทบกับงบประมาณที่จังหวัดมีอยู่ กระทั่งได้ดำเนินการเซ็นสัญญากับผู้รับเหมารายใหม่ และมีความก้าวหน้าในการทำงานก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ดังกล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่