จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563, เวลา 21:27 น.

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวงตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  และพี่น้องประชาชนเข้าร่วม 

จากนั้นเวลา 09.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ต่อมาเวลา  11:00 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าเรือเอเอ มารีน่า ตำบลรัษฎา และเวลา 11.45 น. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร. 9) 

ทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีประชาชนจำนวนมากมารอรับสิ่งของ เช่น นมผง นมกล่องสำหรับเด็ก และเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มารอรับ 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่