เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ต้องการผู้จัดการฝ่ายขายจีน

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561, เวลา 18:11 น.

บจก.Art House Development ต้องการผู้จัดการฝ่ายขายชาวจีน คุณสมบัติ: มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทร: 089 594 6888 อีเมล: info@arthouse.asia

ชื่อบุคคล: Art House Development Co., Ltd
โทรศัพท์: 089 594 6888

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: