ทน.ภูเก็ต จัดโครงการ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” ต้านภัยร้ายจากควันบุหรี่มือสอง

ภูเก็ต - นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” นำร่องขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินปลอดบุหรี่ในครั้งนี้

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561, เวลา 09:00 น.

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสองในพื้นที่สาธารณะ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดกิจกรรม “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงานและตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด

นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวเสริมว่า ถนนคนเดินหลาดใหญ่ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ก็ได้ประกาศชัดเจนให้เป็นถนนคนเดินปลอดบุหรี่ ตั้งแต่เริ่มตลาดเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559 ที่มากไปกว่านั้นคืออยากให้ปลอดบุหรี่ทุกวัน เพราะปัจจุบันสิ่งที่เราพบเห็น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะสูบบุหรี่ สร้างมลพิษจากควันบุหรี่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งของผู้สูบเองและชุมชนในระยะยาว และการที่ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นำโครงการนี้เข้ามา ทางชุมชนก็ยินดีให้การตอบรับในทันทีที่จะร่วมงานและให้การสนุบสนุนทุกกิจกรรมของมูลนิธิฯ

โครงการ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” ระหว่างจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานจะมีพิธีมอบป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่อย่างเป็นทางการ และกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนต้านภัยบุหรี่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่