ทบ.วิชิต เปิดจ้างงาน นร.ช่วงปิดเทอม

ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท เริ่มงานวันที่ 27 มี.ค. จนถึง วันที่ 12 พ.ค.

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560, เวลา 11:29 น.

เทศบาลตำบลวิชิตจัดทำโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ในปีพ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และช่วยสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 200 บาท

การปฏิบัติงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลวิชิต

โดยนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทย
3. มีฐานะยากจน
4. นักเรียน นักศึกษามีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลวิชิต (จะได้รับการพิจารณาก่อน)
5.บิดา มารดา หรือผู้อุปการะมีทะเบียนในเขตตำบลวิชิต (กรณีนักเรียน นักศึกษาไม่ได้อยู่ในเขตตำบลวิชิต)

หลักฐานการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้านในเขตตำบลวิชิต และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดา
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา และหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

ผู้ที่สนใจสมัครโครงการนี้สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต (ทางเข้าวัดเทพนิมิตร) ทุกวันจันทร์-เสาร์ ในเวลาระหว่าง 09.30-16.00น. สามารถาอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 076 530 370

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่