ทภก.จัดงาน “Take off HKT ready for ASQ” พร้อมเข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน

ภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทภก.ทอท.) จัดงาน “Take off HKT Ready for ASQ” ณ โรงแรม เดอะซเลท ภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อแสดง ให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน (Airport Service Quality : ASQ) ของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International : ACI)

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561, เวลา 16:51 น.

และเพื่อให้ ทภก.มีระบบมาตรฐานสากลคอยติดตามคุณภาพการบริการของทุกหน่วย มีความถูกต้องเหมาะสมการใช้งบประมาณในการปรับปรุงการบริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้น และความร่วมมือจากหน่วยงานในท่าอากาศยาน พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “HKT Ready for ASQ” จากนาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค, นายอนันต์ ฉัตรศรัทธา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพการบริการ, นายธนากร ศรีหมาศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรการการบินภูเก็ต และพันตำรวจเอกศุภโชค หยงสตาร์ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ในมุมมองการยกระดับคุณภาพการบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หรือ Thailand 4.0

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานของ ทภก. เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ทภก., สายการบินและหน่วยงานที่ให้บริการภายใน ทภก. เพื่อยกระดับการให้บริการ และเป็นการกำหนดทิศทางในการให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานของ ทภก. นั้น จัดอยู่ในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสาร 15 – 25 ล้านคนต่อปี

ซึ่ง ทภก. เป็นท่าอากาศยานลำดับที่ 4 ของ ทอท. ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนำร่องในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ตามมาด้วยท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่เข้าร่วมในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสาร 5-15 ล้านคนต่อปี และสามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 3 ของโลกในปี พ.ศ.2559 และในปี พ.ศ.2560 ท่าอากาศยานดอนเมืองเข้าร่วมในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสาร 25-40 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานทั่วโลก 346 ท่าอากาศยาน กระจายอยู่ใน 86 ประเทศทั่วโลก โดยในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มีท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 99 ท่าอากาศยาน

โอกาสนี้ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน ทภก. อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านกายภาพ และเมื่อโครงการพัฒนาเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2561 (อ่านเพิ่มเติม คลิก) จึงถือว่า ทภก. มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการให้บริการ และจะพัฒนาการให้บริการให้มีความทัดเทียมกับท่าอากาศยานในระดับสากล

และในส่วนของปัญหาระบบปรับอากาศนั้น ทภก. ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาอาคารผู้โดยสารสารจึงทำให้ระบบปรับอากาศไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ (อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่