ที่ดินสำหรับปลูกบ้านบนเกาะมะพร้าว!

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561, เวลา 15:54 น.

230-300 ตร.ม. 1.4-1.9 ล้านบาท โฉนดที่ดินออกใหม่ ถนนหลวง ไฟฟ้าพร้อม เพียง 200 เมตร สู่ชาดหาด มีแหล่งเงินทุน โทร 095-068-1672

ชื่อบุคคล: Chris Fisher
โทรศัพท์: 095-068-1672

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: