ท้องถิ่นภูเก็ตเตรียมขุดลอกท่อระบายน้ำ ป้องกันอุทกภัยในช่วงหน้าฝน

ภูเก็ต – วานนี้ (14 พ.ค.) ที่ห้องประชุม คอซิมบี้ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, ภาครัฐ, เอกชน, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562, เวลา 10:57 น.

กิจกรรม คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต เม.ย. 61 / ภาพ ทน. ภูเก็ต

กิจกรรม คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต เม.ย. 61 / ภาพ ทน. ภูเก็ต

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกนำมาพิจารณาในที่ประชุมคือ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการชลประทานภูเก็ตและการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองกะทะมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ถึงกลางเดือนสิงหาคม โดยชลประทานภูเก็ตมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว ทั้งการปรับปรุงเพิ่มความจุ, การก่อสร้างระบบผันน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำจากขุมเหมืองมาใช้

ซึ่งก่อนหน้านี้ จังหวัดได้มีการประชุมพิจารณาแนวทาง เร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติทุกพื้นที่ เพื่อของบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเก็บกักน้ำที่เหมาะสมจังหวัดภูเก็ต ให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝน และนำน้ำมาใช้ในหน้าแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

ทางด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลสภาพปัญหาพบว่าปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำในจังหวัดภูเก็ตตื้นเขินหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางวาด, อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ, อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ และขุมเหมืองต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในส่วนจังหวัดภูเก็ตมีขุมน้ำจำนวน 109 แห่งซึ่งในนี้ได้รวมขุมน้ำสาธารณะที่เป็นของรัฐอยู่ประมาณ 20 กว่าแห่งโดยอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอกาสนี้ที่ประชุมจึงได้มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงหน้าฝนด้วย

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่