ธัญลักษณ์ สากูต
ธัญลักษณ์ (มะม่วง) สากูต
นักข่าว
091 165 0260
reporter2@classactmedia.co.th