นักเรียน BISP สู่การเป็น เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยม BISP ชั้นปีที่ 10 นางสาวณิชนันทน์ “ชาช่า” ธีรภาพพงศ์ ผู้ได้รับเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 17:00 น.

“To Be Number One” เป็นโครงการใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดยาเสพติดออกไปจากสังคมไทยโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

หลังจากได้รับเกียรติบัตร จากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีแล้ว ต่อจากนี้
ชาช่าเองก็จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนแสดงออกในพลังด้านบวกและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง

โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต ขออวยพรให้ชาช่า โชคดีในการเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันระดับภาคใต้ ในสัปดาห์หน้านี้ และมุ่งไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่