Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

นักเรียน BISP สู่การเป็น เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยม BISP ชั้นปีที่ 10 นางสาวณิชนันทน์ “ชาช่า” ธีรภาพพงศ์ ผู้ได้รับเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 17:00 น.

“To Be Number One” เป็นโครงการใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดยาเสพติดออกไปจากสังคมไทยโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

หลังจากได้รับเกียรติบัตร จากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีแล้ว ต่อจากนี้
ชาช่าเองก็จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนแสดงออกในพลังด้านบวกและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง

โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต ขออวยพรให้ชาช่า โชคดีในการเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันระดับภาคใต้ ในสัปดาห์หน้านี้ และมุ่งไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่