นับถอบหลังสู่งาน วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14

วิ่งมาราธอน - มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลระดมทุนเพื่อหารายได้ประจำปี “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14” ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม นี้ ระหว่างเวลา 05.30 - 08.30 น. ณ ประตูเมือง จังหวัดภูเก็ต เส้นทางภูเก็ต – พังงา งานวิ่งเพื่อเต่า หาดทรายสีขาว และธรรมชาติท้องทะเล 

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561, เวลา 15:00 น.

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมมือกับทางโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และพันธมิตรของทางมูลนิธิฯ พร้อมแล้วสำหรับการจัดงานวิ่งการกุศลระดมทุนประจำปีอย่างยิ่งใหญ่เช่นทุกปีที่ผ่านมา

จากความสำเร็จและการตอบรับอันดีจากนักวิ่งในการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ตั้งเป้าว่าในปีนี้จะมีนักวิ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนถึง 4,500 คน สำหรับกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศลในปีนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว คู่รัก นักกีฬา และบรรดาผู้มีใจรักในการออกกําลังกายทุกท่าน โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับการแข่งขันในปี พ.ศ. 2561 ได้แบ่งระยะวิ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ มินิมาราธอน 10 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. วิ่งสนุกแบบครอบครัวระยะทาง 3 กม. โดยในปีนี้ ได้จัดให้มีการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กม. ขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย และงานนี้นักวิ่งยังสามารถเลือกการวิ่งแบบประเภทวีไอพีในทุกระยะการวิ่ง (รับประกันถ้วยรางวัล)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และความสวยงามทางธรรมชาติ นักวิ่งและผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้วิ่งชมทัศนียภาพอันงดงามของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ผ่านสะพานสารสิน-สะพานท้าวเทพกระษัตรี เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงา สำหรับการวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน ระยะ 21 กม. จุดปล่อยตัวและเส้นชัยในปีนี้จะมีการจัดขึ้นอีกครั้ง ณ ประตูเมืองภูเก็ต เริ่มตั้งแต่เวลา 5.30 น. ผ่านเส้นทางการวิ่งเพื่อสัมผัสกับทัศนียภาพอันสวยงามของหาดทรายแก้ว วิ่งข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี เข้าสู่ถนนชนบทหมายเลข 3006 ผ่านเส้นทางบ้านเขาปิหลาย จุดกลับตัวในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และวิ่งวนกลับผ่านทางชุมชนบ้านต้นแซะ บ้านท่านุ่น บ้านท่าฉัตรชัย และวิ่งข้ามสะพานสารสิน และกลับสู่เส้นชัย ณ จุด ปล่อยตัว

ค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับการวิ่งระยะ 5 กม. แบบปกติราคา 400 บาทต่อท่าน และวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กม. ราคา 500 บาท ต่อท่าน วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ราคา 650 บาทต่อท่าน และวิ่งแบบครอบครัวระยะทาง 3 กม. รวมผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 2 ท่าน อายเุด็กไม่เกิน 12 ปี ราคา 1500 บาทต่อครอบครัว หรือเลือกวิ่งแบบวีไอพี สำหรับทุกระยะการวิ่ง (การันตีเหรียญและถ้วยรางวัล) ราคา 1500 บาท ต่อท่าน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.phuketsoftevents.com/?page=turtleFunRun14 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน โดยระบบจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน 4,500 ท่าน หรือ ท่านสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ในวันที่ 1-10 ตลุาคม เวลา 10.00-17.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว

นักวิ่งสามารถรับเบอร์วิ่งและเสื้อวิ่ง ได้ในระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม และ 15-20 ตุลาคม ณ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษเ์ต่าทะเล หาดไม้ขาว หรือรับได้ที่ ไลม์ไลท์ อเวนิวภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-14 ตลุาคม เวลา 10.00-20.00 น. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว โทรศัพท์ 076 338 000 ต่อ 3309 อีเมล maikhaoturtlefoundation@gmail.com/info@maikhao marineturtlefoundation.org เว็บไซต์ www.maikhaomarineturtlefoundation.org หรือ facebook @ Mai Khao Marine Turtle Foundation

ผู้ลงทะเบียน 4,500 ท่าน จะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัยเท่านั้น สำหรับประเภทการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. การวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. และวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. ชายและหญิง ทุกรุ่นอายุ ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญรางวัล และสำหรับประเภท Overall ของทุกระยะการวิ่ง 21 กม. 10 กม. และ 5 กม. ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลและบัตรกํานัล ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับโรงแรมและชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด นักวิ่งที่นํ้าหนักตัวมากที่สุด และนักวิ่งแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม และพร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เพื่อสนับสนุน “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสำหรับเต่าทะเลที่มีสภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษาฟื้นฟู สัตว์ทะเล เช่น เต่า โลมา วาฬ และพะยูน ที่ได้รับบาดเจ็บให้สามารถกลับคืนสู่ท้องทะเล

รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสัตว์ทะเล และท้องทะเลอันดามันต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่