นายกสั่งลดธงครึ่งเสา 3 วัน ไว้อาลัย “ประธานาธิบดีเวียดนาม”

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกหนังสือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐลดธงครึ่งเสา เนื่องด้วย นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561, เวลา 15:11 น.

หนังสือฉบับดังกล่าว ระบุว่าด้วย นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่โรงพยาบาลทหาร กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายกรัฐมนตรี จึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธ 26 กันยายน รวม 3 วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาตามวันดังกล่าวด้วย

ซึ่งในวันนี้ ( 24 ก.ย.) ทำเนียบรัฐบาลก็ได้เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่