บางวาด อะ ธอน

วันที่ / เวลา: วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562, เวลา 07:00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562, เวลา 12:00 น.


ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม Community Ride / Scoot / Walk A Thon ไม่ว่าคุณจะขี่ สกู๊ต หรือ เดิน ณ เขื่อนบางวาด บริจาคอย่างน้อย 200 บาท ต่อท่าน มีขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มจำหน่าย และไส้กรอกร้อน ๆ รายได้ทั้งหมดมอบให้ ไรด์ 4 คิดส์ V3.0

ชื่อบุคคล: ดอนน่า ทูน
ที่อยู่: เขื่อนบางวาด
เว็บไซต์:

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: