บินลงภูเก็ตไปเที่ยวพังงา ต้องทำอย่างไรบ้าง มีผลแล้ววันนี้

ภูเก็ต – คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 418/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 18) โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และพื้นที่สีส้ม 10 จังหวัด ) มีผลตั้งแต่วันนี้ (16 ก.พ.) จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 64 รวมถึงผู้ที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพังงาโดยไม่พักค้างคืน

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 11:50 น.

มาตรการสำหรับผู้ที่เข้ามาพำนักในจังหวัดพังงา มีดังต่อไปนี้

ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพังงาโดยไม่พักค้างคืน ขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนด ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เน้นการทำความสะอาดมือ เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการัมผัส และการเข้าไปในที่คนหนาแน่น

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและจังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ 7 วันที่ผ่านมา ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ สีแดง คือ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ (เขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางบอน จอมทอง บางขุนเทียน ปทุมวัน) ปทุมธานี(อ.ธัญบุรี) ตาก (อ.แม่สอด) ปฏิบัติดังนี้
1. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณามาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม หรือมาตรการกักตัว 14 วัน ในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่จังหวัดพังงากำหนด

หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีเอกสารยืนยันว่าไม่เป็นโรคโควิด-19 (ออกให้ไม่เกิน 3 วัน ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพังงา) หรือหลักฐานผ่านการกักตัว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป

2. ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมโรค หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที (อย่างช้าภายใน 3 ขั่วโมง)

ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ สีส้ม คือ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม เพชรบุรี มหาสารคาม ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ปทุมธานี (ยกเว้น อ.ธัญบุรี) ตาก (ยกเว้น อ.แม่สอด) ปฏิบัติดังนี้
1. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ตามมาตรการควบคุมโรค งดการอยู่ใกล้คนอื่น เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร งดไปในที่สาธารณะ และงดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
3. หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที (อย่างช้าภายใน 3 ขั่วโมง)

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ลงนามโดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่