ผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่จับตาปริมาณฝน เตรียมพร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ภูเก็ต - เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (31 พ.ค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ข้อมูลสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพร้อมช่วยเหลือประชาชน หากเกิดกรณีภัยพิบัติ น้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝน

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:02 น.

ภาพ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ 2563 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และได้คาดการณ์ว่าในช่วงนี้ หลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ประกอบกับในวันเสาร์ที่ 30 พ.ค.เวลาประมาณ 09.00 น. มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันในหลายพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ต

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเน้นย้ำมาตรการ จังหวัดจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และสื่อสารสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเร่งระบายน้ำ และเปิดทางน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน ทำความสะอาดร่องน้ำ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ โดยเฉพาะในฟื้นที่เขตชุมชนและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดน้ำท่วมขัง และเร่งกำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝน และน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนอาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเฝ้าระวัง และปรับภูมิทันพัฒนาพื้นที่ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ วัชพืช เป็นต้น

พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) 8 มาตรการ ได้แก่ คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พิจารณาปรับแผนการเพาะปลูกพืช จัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ตรวจสอบสภาพอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำตามสถานีโทรมาตร เร่งรัดให้หน่วยงานตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ สำรวจแม่น้ำ คูคลอง และดำเนินการขุดลอก กำจัดผักตบชวา เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างการรับรู้กับประชาชน

หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ทางโทรศัพท์หมายเลข 076218444 และโทรสารหมายเลข 076218409 

 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่