ผู้เข้าไปใช้บริการร้านอร่อยเหาะบ้านมอญ ขอให้แยกตัวเองสังเกตอาการ หากสงสัยรีบพบแพทย์

ภูเก็ต - ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ประกาศถึงผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่ ’ ร้านอาหารอร่อยเหาะ’ บ้านมอญ ตำบลป่าตอง ในระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2564 ให้แยกตัวจากผู้อื่นและสังเกตอาการของตนเอง เนื่องจากเป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564, เวลา 19:37 น.

ผู้เข้าไปใช้บริการร้านอร่อยเหาะบ้านมอญ ขอให้แยกตัวเองสังเกตอาการ

ผู้เข้าไปใช้บริการร้านอร่อยเหาะบ้านมอญ ขอให้แยกตัวเองสังเกตอาการ

“ขอให้ท่านแยกตัวจากผู้อื่นและสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส ให้ไปพบแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน”

สอบถามเพิ่มเติมโทร.062-2435116 , 094-5938876

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่