พลังเหล็กของเด็กน้อย

ภูเก็ต - เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ต ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง นั่นก็คืองาน “โฟร์ โมสต์ ไอรอนคิดส์ ไทยแลนด์ 2017” ตามมา ด้วย “โฟร์โมสต์ ไอรอนแมน 70.3 ไทยแลนด์ 2017”

จุฑารัตน์ เปลรินทร์

วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560, เวลา 09:00 น.

สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้มีนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศร่วมเก็บบรรยากาศการแข่งขันไตรกีฬาระดับโลกกัน อย่างมากมาย นับว่าเป็นงานดีๆ ที่ช่วยกระตุ้น การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและส่งเสริมให้ผู้คน หันมารักสุขภาพและออกกําลังกายกันได้อย่าง ดีเลยทีเดียว

เหล่านักไตรกีฬาที่ฝึกฝนกันมาอย่างหนัก ก็ถือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองและทําการแข่งขันทั้งกับตนเองและนักกีฬาคนอื่นๆ ตาม ที่ได้ตั้งใจเอาไว้ โดยส่วนตัวแล้วฉันถือว่านัก ไตรกีฬาทุกท่านชนะตั้งแต่ลงสมัครและลงมือฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ ที่ลงแข่งขัน ไอรอนคิดส์ ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่อายุ 6-12 ปี ต้องยอมรับว่าน้องๆ มีความมุ่งมั่นและ จิตใจที่แข็งแกร่งมาก รวมถึงการมีผู้ปกครองที่คอยให้ความสนับสนุนในทางที่ดีให้น้องๆ ได้ ฝึกฝนและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อบรรลุจุด หมายแห่งชัยชนะ และแน่นอนว่านอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วเด็กๆ ยังได้รับมิตรภาพจาก เพื่อนใหม่ๆ ในสนามและการรู้จักคําว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

นักไตรกีฬาตัวจิ๋วเหล่านี้ต้องฝึกฝนกันอย่างหนักเพื่อเป้าหมายในการลงทําการ แข่งขันที่ต้องว่ายนํ้า ปั่น และวิ่ง ก่อนที่ พวกเขาจะถึงเส้นชัยจุดหมายแห่งความพยายามในครั้งนี้ เด็กอายุแค่นี้เอาความพยายาม เอาหัวใจที่แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้ มาจากไหนกัน

นั่นก็ทําให้ได้มองย้อนกลับมาที่เราเองและได้คําตอบว่า ต้องหมั่นออกกําลังกายและดูแล ตัวเองต่อไป “การออกกําลังกาย” เป็นสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยควรกระทําอย่างสม่ำเสมอ ต้องยํ้าเตือนและให้กําลังใจตัวเองเสมอว่าเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้านและข้ออ้างที่เรามองหาอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ต้องออกกําลังกาย “ไม่มีเวลาบ้าง งานยุ่งบ้าง” ถึงตอนนี้ต้องขอเอาน้องๆ มาเป็นแรงบันดาลใจสักครั้ง

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่