Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

พ่อเมืองภูเก็ตเร่งท้องถิ่นยื่นของบกระตุ้นเศรษฐกิจ 8 พันล้านบาท

ภูเก็ต - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ยื่นเสนอของบกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 8,000 ล้านบาท จากรัฐบาล

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561, เวลา 16:26 น.

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภาพ ปชส.ภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภาพ ปชส.ภูเก็ต

วันนี้ (12 ม.ค. 61) ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่นเสนอของบกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมือง ,นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)เข้าร่วม

โอกาสนี้ นายนรภัทรได้มอบหมายให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจเส้นทาง ถนน ในแหล่งท่องเที่ยวของตนเองและเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินโครงการในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

“รัฐบาลจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยจะเน้นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยการจัดระบบความเรียบร้อยการพัฒนาห้องน้ำ, ห้องส้วม, ที่จอดรถ ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ วงเงินโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท, 15 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท โดยการเสนอโครงการให้แต่ละจังหวัดคีย์ข้อมูล โครงการเข้าไปในระบบจากนั้นคณะกรรมการส่วนกลางจะพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดสรรงบประมาณลงมาดำเนินโครงการ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชายหาดทั่วเกาะภูเก็ต รวม 8 จุด” นายนรภัทร กล่าว

“โดยงานนี้จะมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โยธาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลัก”

ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่