Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

พ่อเมืองรับคณะผู้แทนเมืองสุ้ยหนิงมณฑลเสฉวนหารือสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ภูเก็ต - วันที่ 8 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับนายหยางหยิง ผู้อำนวยการบริหารงานเมืองสุ้ยหนิงมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะโดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเพื่อหารือเรื่องความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างภูเก็ตกับเมืองสุ้ยหนิง เพื่อให้มีการแลกส่งนักท่องเที่ยว

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560, เวลา 08:00 น.

ภาพ ปชส.จังหวัดภูเก็ต

ภาพ ปชส.จังหวัดภูเก็ต

เมืองสุ้ยหนิง เป็นหนึ่งใน 21 เมืองของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนใจเชื่อมความสัมพันธ์ในลักษณะของเมืองพี่เมืองน้อง และขอลงนามร่วมขยายความสัมพันธ์ จำนวน 4 เมือง ประกอบด้วย เมืองเซี๊ยะเหมิน, เมืองชิงเต่า, เมืองซีอาน และ เมืองสุ้ยหนิง

การเข้าพบของคณะฯ ดังกล่าว เพื่อต้องการเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดภูเก็ต และเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือกันทางด้านศาสนาและพัฒนาด้านวัฒนธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์กันทางด้านศาสนา รวมทั้งวัฒนธรรมยกระดับการพัฒนาของศาสนา และวัฒนธรรมทั้งสองฝ่าย กิจกรรมสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายเชื่อมความสัมพันธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดีเยี่ยมของทั้งสองฝ่าย และก่อตั้งระบบองค์กรการร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแนะนำการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมความร่วมมือกันของบริษัทท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายให้มีการแลกส่งนักท่องเที่ยว เพื่อให้ทั้งสองเมืองกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่