ภูเก็ตคุมเข้มเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ต่อเนื่อง

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564, เวลา 21:01 น.

ภาพ เอกภพ ทองทับ

ภาพ เอกภพ ทองทับ

ที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรคการท่องเที่ยวกิจกรรมดำน้ำ, คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 33/2564 เรื่องมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 และคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 128/2564 เรื่องมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่ 5)จะสิ้นสุดผลบังคับใช้วันที่ 20 มกราคม 2564 เห็นควรขยายระยะเวลาบังคับใช้ต่อไปหรือไม่ โดยสรุป จะคงไว้บางส่วนให้ออกมาตรการบางส่วนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ที่ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน EOC ตำบลรวม 18 แห่ง ได้ขอให้ EOC ตำบลเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน

ทางด้าน ท่าอากาศยานภูเก็ต รายงานตัวเลขผู้โดยสารเข้าท่าอากาศยานภูเก็ต ณ วันที่ 17 มกราคม 2564 จำนวน 582 คน มาตรการควบคุมการป้องกันโรคโควิด-19 ของท่าอากาศยานภูเก็ต มีเครื่องเทอร์โมสแกน มีการให้โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ และ ลงทะเบียนออนไลน์เข้าภูเก็ต www.gophuget.com ทุกคนที่เข้ามาต้องผ่านกระบวนการทั้งหมด เริ่มตั้งแต่เข้ามาต้องผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน มีช่องทางให้เดิน และต้องเสียบบัตรยืนยันว่าเข้าภูเก็ตจริง จากนั้นข้อมูลจะส่งต่อทางแพทย์เพื่อเข้าระบบควบคุมโรคโควิด-19

ทางด้าน ด่านตรวจท่าฉัตรไชย รายงานตัวเลขผู้เข้ามาระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2564 จำนวน 123,590 คน ตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดทุกคนที่เข้าด่านตรวจท่าฉัตรไชย

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตยังคุมเข้มการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกช่องทางเข้าออกอย่างเคร่งครัด

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่