ภูเก็ตรับคำสั่ง คสช.เปิดให้แจ้งโรงแรมผิดกฎหมายเข้าระบบภายใน 9 ก.ย.

ภูเก็ต – วันนี้ (6 ก.ย.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดภูเก็ต ทุกแห่งเปิดให้บริการรับแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าผืน ตามข้อ 2 แห่ง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท จนถึงวันที่ 9 กันยายนนี้ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562, เวลา 16:05 น.

แฟ้มภาพ The Phuket News

แฟ้มภาพ The Phuket News

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิ.ย. 62 (อ่านคำสั่ง คสช. 6/2562 คลิก) เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัว เกิดการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงาน ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งในชุมชน และจัดให้กิจการที่อยู่นอกระบบ ได้เข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะเป็นโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก หรือโรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารอยู่ก่อนวันที่ 19 ส.ค. 59 ตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่น ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 และใช้อาคารดังกล่าวประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนวันที่ 12 มิ.ย.62 และอาคารนั้นมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง, กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ถึงการฝ่าฝืนภายในวันที่ 9 ก.ย.62

นายภัคพงศ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคสช. จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า อปท.ในจังหวัดภูเก็ตทุกแห่ง จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า โอกาสนี้ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนตามข้อ 2 แห่งคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 6/2562 ให้เข้ามาแจ้งเพื่อเข้าสู่ระบบ มิฉะนั้นจะถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งทางจังหวัดจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่