ภูเก็ตรับวัคซีนแล้ว 4 พันโดส เตรียมฉีด 1 มี.ค. กลุ่มแรกบุคลากรทางการแพทย์

ภูเก็ต - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตหลังได้รับแจ้งการจัดสรรวัคซีนโควิด–19 มาทดลองฉีดระยะแรก 4000 โดส

เอกภพ ทองทับ

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 14:20 น.

ภูเก็ตเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาพ เอกภพ ทองทับ

ภูเก็ตเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาพ เอกภพ ทองทับ

ทางจังหวัดภูเก็ตได้ให้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรก ได้วางแผนร่วมกันเบื้องต้นว่าจะจัดสรรให้ กลุ่มแรก คือบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ถัดไปเป็น กลุ่มที่อยู่ส่วนหน้าต้องไปต้อนรับนักท่องเที่ยว กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสกับบุคคลภายนอก หัวหน้าส่วนราชการที่ต้องประชุมเป็นคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู่ในสถานที่กักตัว

โดยการฉีดวัคซีนนั้นทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วโดยครั้งแรก วันที่ 1 มี.. 2564 จะฉีด 2000 ราย

หลังจากนั้นอีกสามสัปดาห์จะฉีดซ้ำเป็นเข็มที่สอง ฉีด 2 ครั้งต่อ 1 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว ที่ได้รับวัคซีน อาทิเชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฏร์ธานี ซึ่งภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องรับนักท่องเที่ยวก่อนจะได้วัคซีนมาเร็วกว่า โดยทุกจังหวัดให้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ว่าจะให้กลุ่มใดเท่าไหร่ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขส่วนจังหวัดภูเก็ตจะได้รับจำนวน 68,000โดส อยู่ที่ประมาณ 34,000 คน ในงวดแรก จำนวน 4,000 โดส ฉีดได้ประมาณ2,000 คน จากนั้นครั้งที่สอง 16,000 โดส ครั้งที่สาม 48,000โดส

สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน line official account “หมอพร้อมขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับ รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

หลังจากนั้น มีการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์โดยติดตามหลังฉีดวัคซีน 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน แจ้งการนัดหมายฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 - 4 สัปดาห์ สำหรับ Sinovac  และ 10 – 12 สัปดาห์ สำหรับAstra Zeneca ทั้งนี้ ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดกัน ดังนั้น การฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มจึงควรเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวกัน

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่