ภูเก็ตเข้าตรวจสถานบันเทิงในเมือง ตักเตือน คุมเข้มป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต รายงานผลการปฏิบัติการบูรณาการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ภายหลังได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ตามแผนงานคุมเข้มจัดระเบียบสังคม บูรณาการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ 3 ร้าน ทำการตักเตือนและให้คำแนะนำ เพื่อคุมเข้มป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เอกภพ ทองทับ

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563, เวลา 10:48 น.

ภาพ เอกภพ ทองทับ

ภาพ เอกภพ ทองทับ

ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต

นำโดย นายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์  ป้องกันจังหวัดภูเก็ต  ,นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต, น.ส.วรัชยา ประสิทธิ์รนันท์ ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 16 นาย บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จ.ภก. ทัพเรือภาคที่ 3 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต 

เพื่อออกปฏิบัติภารกิจด้านการจัดระเบียบสังคมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10) ทำการตรวจสอบ 3 ร้าน ประกอบด้วย 1.ร้านเธอ 2.ร้านเพลินจิต และ 3. ร้านเดอะคอลัม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต เมื่อเวลา 20.30 น.ของเมื่อคืนที่ผ่านมา (23 มิ.ย.)

โดยในระหว่างการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบ/บันทึกข้อตกลง ทำการตักเตือน เเละให้คำแนะนำเพื่อให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นเเบบอย่างที่ดี

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล ให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการพบการกระทำผิดความผิดตามกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมโรคหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีก จะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป                

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่