Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ภูเก็ตเตรียมทำพิธีเรียกขวัญ พร้อมเปิดให้ญาติเข้าดูศพเป็นครั้งสุดท้าย

ภูเก็ต - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมวางแนวทางการช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. โดยได้เปิดให้ญาติของผู้เสียชีวิตเข้าดูศพเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้เสียชีวิต

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561, เวลา 09:05 น.

ภาพ กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ กรมประชาสัมพันธ์

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเรือล่มในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม

โดยกล่าวว่า จากการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม โดยขอให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำป้ายให้กับ ประชาชนอาสาที่มาทำหน้าที่ล่าม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนการทำหน้าที่ล่ามให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ ซักซ้อมทำความเข้าใจด้านข้อมูลให้กับล่าม เพื่อให้ล่ามได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไป ถ่ายทอดและช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในส่วนของการเยียวยาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจำแนกสิทธิผลประโยชน์ที่ญาติของผู้เสียชีวิตและสิทธิที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับโดยแยกเป็นจำพวกให้มีความชัดเจน

โดยในเช้าวันนี้ เมื่อเวลา 07.30 น. นายนรภัทรได้เดินทางไปยัง รพ.อบจ.ภูเก็ต เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้ที่รับบาดเจ็บ และมอบเงินเยียวยาในเหตุการณ์เรือล่ม จำนวน 7 คน ที่ยังนอนพักรักษาตัว ทั้งหมดมีอาการปลอดภัยแล้ว

สำหรับการออกใบมรณะบัตร อำเภอเมืองภูเก็ตได้ดำเนินการออกให้แล้วจำนวน 10 ราย

การจัดการศพของผู้เสียชีวิต ได้เปิดให้ญาติของผู้เสียชีวิตเข้าดูศพเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้ญาติผู้เสียชีวิตได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดภูเก็ตช่วยดำเนินการจัดพิธีเรียกขวัญ ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิต ในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับปากที่จะให้การช่วยเหลือโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการ

- ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม กรมประชาสัมพันธ์

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่