ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แพทย์แนะเดินห้างเลี่ยงคนแน่น เสี่ยงติดโควิด-19

ภูเก็ต - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 21 พฤษภาคม 2563 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 225 ราย (ไม่พบรายใหม่)โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 208 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 3 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 13 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:01 น.

ภาพ ธัญลักษณ์ สากูต

ภาพ ธัญลักษณ์ สากูต

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,670 ราย (รายใหม่ 51 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 50 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 13 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 37 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,620 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,705 ราย (พบเชื้อ 225 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,670 ราย (พบเชื้อ 187 ราย) และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยให้เปิดกิจการเพิ่มเติมในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โดยเปิดให้บริการเวลา 10.00 - 20.00 น. ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 พ.ค. เป็นต้นมา ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างและควบคุมโรค โดยจำกัดคนเข้าใช้บริการตามอัตราส่วนของพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร

ในส่วนของการผ่อนปรนระยะที่ 2 ทางด้าน นพ.อนุพงษ์ สุจริยากุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การติดโรคโควิด -19 ของไทยล่าสุด พบร้อยละ 50 เป็นการติดเชื้อในครอบครัว รองลงมาร้อยละ 26 เป็นการติดเชื้อในการทำงาน ซึ่งการติดเชื้อจากที่บ้านและที่ทำงาน เกี่ยวเนื่องกับการอยู่ด้วยกัน ดังนั้น ใครออกมานอกบ้านถือว่ามีความเสี่ยง

จากบรรยากาศเปิดห้างวันแรกพบว่าผู้คนจำนวนมาก เข้าไปจับจ่ายภายในห้างสรรพสินค้าและมีความแออัดสูงมาก กรมควบคุมโรคจึงขอให้ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ ต้องปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

“เริ่มตั้งแต่การคัดกรอง ก่อนเข้าห้างฯ มีการเว้นระยะห่าง ลดความแออัด ในส่วนของประชาชนที่มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และควรหมั่นสังเกต หากต้องการเดินห้างฯ แต่เห็นคนแน่นก็ไม่ควรเข้าไปเสี่ยง” นพ.อนุพงษ์ กล่าว

นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า ในช่วงหลังมีการพบคนที่ผลการตรวจโรคโควิด-19 ยืนยันเป็นบวก แต่กลับมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการเลย “ที่น่าสังเกตคือ ผู้สัมผัสเกี่ยวข้องก็ไม่มีอาการ แต่กลับตรวจพบเชื้อเช่นกัน ฉะนั้นการเดินห้างสรรพสินค้า ที่ผู้คนเบียดเสียดหนาแน่น ไม่มีทางรู้ได้ว่าใครบ้างที่มีเชื้อโคโรนา 2019 น่ากลัวคือ คนเหล่านี้สามารถแพร่เชื้อได้ ทั้งที่ไม่แสดงอาการ”

ในขณะเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ทันที

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่