ภูเก็ต ซันดาวเนอร์ส - 13 พ.ย.

วันที่ / เวลา: วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563, เวลา 18:00 น. ถึง วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563, เวลา 21:00 น.


ภูเก็ต ซันดาวเนอร์ส ศุกร์ที่ 13 พ.ย. ณ อังสนาลากูน่าภูเก็ต บัตรราคา 500 สำหรับสมาชิก AustCham และ 900 สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ติดต่อหอการค้าออสเตรเลีย - ไทย 02-109-9616 เข้าชม www.austchamthailand.com

ชื่อบุคคล: Maneesa Sudprasert
ที่อยู่: อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: