มท.2 วางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ รองรับการแข่งระดับชาติและสากล

ว่ายน้ำ - วานนี้ (21 มิ.ย. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการผลักดันนโยบายของจังหวัดสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬา

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563, เวลา 11:35 น.

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป็นที่น่าภูมิใจของพี่น้องชาวสงขลาที่มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดสงขลาในการผลักดัน “สงขลาเมืองกีฬา : Sport City” อย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจังหวัดสงขลาจะมีความพร้อมของสนามกีฬาในการรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็นสนามกีฬาให้นักกีฬาของเราได้ฝึกซ้อม พัฒนาฝีมือสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการ คือการที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย

โอกาสนี้ นายนิพนธ์ได้ฝากถึงทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาสนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

อบจ.สงขลาได้รับการถ่ายโอนสนามกีฬาติณสูลานนท์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และได้ดำเนินการโครงการ “สงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน

มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นเงิน 610 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาติณสูลานนท์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ประกอบไปด้วย งานปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์หลักสนามฟุตบอล งานปรับปรุง อาคารโรงยิมเนเซียม งานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการกีฬา งานก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และงานปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ

สำหรับการก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ อบจ.สงขลา ได้ว่าจ้างบริษัท บีเคพี คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินงานก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานระดับสากลขนาด 50 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 74.8 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่