มาตรการผ่อนคลาย กับความหวังครั้งใหม่

เมื่อย่างก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภาคม มาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ที่ยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจมาถึงเกือบกลางปี 2020 ดูจะผ่อนคลายลงไปบ้างแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของเจ้าโควิด-19 ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นตามลำดับ หลังจากที่พวกเราต้องประสบกับปัญหาและรับภาระปากท้องมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563, เวลา 09:00 น.

พี่น้องประชาชนเดินทางออกจากด่านตรวจภูเก็ตกลับสู่ภูมิลำเนา ภาพ เอกภพ ทองทับ

พี่น้องประชาชนเดินทางออกจากด่านตรวจภูเก็ตกลับสู่ภูมิลำเนา ภาพ เอกภพ ทองทับ

ในวันนี้ที่ทุกอย่างเริ่มจะผ่อนคลายลงแล้ว ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเรามีตัวเลือกมากขึ้น และสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น เหมือนช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 แต่ถึงกระนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจ ขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และถือเอาโอกาสนี้เพิ่มระดับการป้องกันตัวเองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และเป็นการฝึกสุขอนามัยประจำวันที่ดี ตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อย ๆ และหากมีอาการไอหรือจาม เราก็ควรจะป้องกันการแพร่เชื้อออกไปสู่คนข้าง ๆ ด้วย

ตลอดช่วงที่ผ่านมานอกจากภาพการส่งมอบน้ำใจผ่านทางอาหารและสิ่งของต่าง ๆ จากมือของผู้ให้สู่มือของผู้รับแล้ว เรายังได้พบเห็นข่าวเศร้าที่หลายชีวิตตัดสินใจละทิ้งบทบาทบนโลกใบนี้ลงไป ด้วยการจบชีวิตของตนเอง เห็นแล้วก็ชวนให้โศกเศร้าใจยิ่งนัก ในใจก็ได้แต่หวังว่าต่อแต่นี้ไป ทุกท่านจะสามารถรับมือกับช่วงเวลาอันแสนเลวร้ายนี้ได้อย่างเข้มแข็ง และกัดฟันสู้กับความเจ็บปวด เพื่อที่ผ่านมันไปด้วยกัน “ท้อได้แต่โปรดอย่ายอมถอย”

อยากขอให้ทุกคนเชื่อว่าความหวังและแสงสว่างยังมีเสมอ “มีมืดย่อมมีสว่าง” และแสงสว่างนั้นจะต้องเป็นของเรา

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่