มื้อเที่ยงเดือนกันยายน PIWC

วันที่ / เวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561, เวลา 11:30 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561, เวลา 14:00 น.


งานพบปะมื้อเที่ยงเดือนกันยายนนี้ จะจัดขึ้นที่ Little Paris ใน Boat Avenue ลงทะเบียน เวลา 11.30 น. เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง 12.00 น. ราคา 700 บาทสำหรับสมาชิก และราคาผู้ติดตาม 850 บาท info@piwc-phuket.com

 

ชื่อบุคคล: PIWC
ที่อยู่: Little Paris in Boat Avenue
เว็บไซต์:

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: