The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ทีวี วิทยุ The phuket News Novosti Phuketa Pujidaoxinwen
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM ข่าวภูเก็ต
KHAOPHUKET.COM ภูเก็ต | ทั่วไทย | ทั่วเอเชีย | ทั่วโลก | ธุรกิจ XML, RSS, Feed
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM

รองประธาน สนช.คนที่หนึ่งลงพื้นที่ราไวย์ ติดตามประเด็นการสร้างเขื่อนชายหาด-การถมที่ดินปิดทางระบายน้ำสาธารณะ

ภูเก็ต - วันที่ 6 ธ.ค. 60 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนของชุมชนราไวย์ กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนชาวเลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกภพ ทองทับ

7 ธันวาคม 2017 09:26:08


รองประธาน สนช.คนที่หนึ่งลงพื้นที่ราไวย์ ติดตามประเด็นการสร้างเขื่อนชายหาด-การถมที่ดินปิดทางระบายน้ำสาธารณะ

โดยคณะของ สนช. ได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนายอำเภอเมืองภูเก็ต ที่ดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต ผู้แทนชุมชนชาวเลราไวย์ ฯลฯ พร้อมด้วยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนฯ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง  กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ ว่า วันนี้ตนและคณะซึ่งประกอบด้วย พลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเรือเอกวีระพันธุ์ สุขก้อน ประธานอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่มาตามข้อร้องเรียนของชุมชนชาวเลราไวย์ ใน 2 ประเด็น คือประเด็นการก่อสร้างเขื่อนชายหาด กับประเด็นการถมที่ดินปิดทางระบายน้ำ ซึ่งเป็นคลองสาธารณะอยู่เดิม 

ทั้ง 2 ประเด็น เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเล ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล แต่การลงพื้นที่ในวันนี้ มาดูประเด็นความเดือดร้อนและประเด็นที่มีผลกระทบด้านนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง และผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีน้ำเน่าเสียท่วมขังอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของชุมชน

ผลจากการลงพื้นที่ ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหลายประการ ทั้งเรื่องของการรังวัดที่ดินที่ปรากฏหลักฐานว่าแนวเขตที่ดินนั้นมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเล เรื่องสภาพที่ดินที่มีการถม และเรื่องของคูคลองที่มีอยู่เดิม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ได้ลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อช่วยกันเก็บข้อมูล ขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกับ คณะ สนช.เพื่อที่จะได้กลับไปทำผลการลงพื้นที่ แล้วจะแจ้งผลการพิจารณาของ คณะ สนช.กลับไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวเล ซึ่งเกิดจากการถมที่ ตรงส่วนนี้ได้เรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว ซึ่งรับที่จะเป็นผู้ประสานเอกชนเจ้าของที่ดินมาพูดคุยเพื่อแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา นอกเหนือไปจากแนวทางกระบวนการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างยาว น่าจะมีแนวทางอื่นที่จะใช้วิธีการบริหารจัดการในระบบราชการ น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับที่จะไปพูดคุยกับทางเอกชน

ส่วนกรณีของเขื่อน ในเบื้องต้นยังมีข้อกังวล ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ต ได้ให้ข้อมูลว่าจริงๆ ทางเจ้าท่าได้มีคำสั่งให้รื้อถอนเขื่อนตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งทาง สนช. จะไปช่วยเร่งรัดงบประมาณให้ แต่เรากลับมีข้อห่วงกังวลเพิ่มเติมว่า ถ้ารื้อถอนเขื่อนไปแล้วจะมีปัญหากระทบเรื่องของระบบนิเวศน์ชายฝั่งหรือไม่คือเรื่องของการกัดเซาะ เรื่องของการพังทลายของชายหาด เพราะดูจากสภาพแล้วเป็นเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันคลื่น เรื่องนี้ทางคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะและการพังทลายของชายหาดในแถบจังหวัดภาคใต้ตลอดเส้นทางของการเกิดปัญหานี้ เกิดกับทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายทะเล เรื่องนี้เรามีข้อห่วงกังวล จะต้องไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้เรื่องการรื้อถอนในทางกฎหมายถ้าข้อเท็จจริงชี้ชัดออกมาว่า เขื่อนสร้างโดยไม่ถูกต้อง หน่วยงานที่มีอำนาจก็สามารถรื้อถอนได้ทันที แต่เรามองมากกว่านั้น คือผลกระทบทางระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ว่าทำอย่างไรจะให้การแก้ปัญหาไม่นำไปสู่การสร้างปัญหาใหม่เกิดขึ้น คงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืน ทั้งชุมชนและในเรื่องของระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ซึ่งทางคณะ สนช.จะขอไปศึกษาในรายละเอียดและทำความคิดเห็นร่วมกันอีกครั้ง

ความยาวเขื่อนชายหาดที่จะต้องรื้อ เรากำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมเจ้าท่าว่าที่เขาออกคำสั่งให้รื้อถอนวันนั้นมีความยาวมากน้อยแค่ไหน และวันนี้เราก็ดูเปรียบเทียบกันทั้งชายหาดส่วนที่ไม่มีเขื่อนอยู่เดิม สภาพชายหาดเป็นอย่างไร มีการพังทลายหรือมีการกัดเซาะเกิดขึ้นหรือไม่ เปรียบเทียบกับชายหาดส่วนที่มีเขื่อนอยู่ ซึ่งแม้ดูด้วยตาเปล่ามองเห็นแล้วว่ามีการพังทลายเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีข้อมูลอีกมุมหนึ่งที่แย้งว่าการพังทลายนั้นเกิดจากการพังทลายจากส่วนที่ไปถมเอาทรายมาถมเพิ่มเติม ไม่ใช่เป็นการพังทลายของสภาพหาดเดิม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในเชิงเปรียบเทียบด้วย


The Phuket News
ม.รามให้ทุนลูกกลุ่มเกษตรกรผู้เสียสละไร่นาเป็นพื้นที่รับน้ำถ้ำหลวงเรียนฟรี ป.ตรี สาขาวิทยบริการฯ
ม.รามให้ทุนลูกกลุ่มเกษตรกรผู้เสียสละไร่นาเป็นพื้นที่รับน้ำถ้ำหลวงเรียนฟรี ป.ตรี สาขาวิทยบริการฯ
นายกราไวย์อ่อนใจ นักท่องเที่ยวไม่เชื่อฟังคำเตือนธงแดง-ป้ายห้ามเล่นน้ำ 4 ภาษา
นายกราไวย์อ่อนใจ นักท่องเที่ยวไม่เชื่อฟังคำเตือนธงแดง-ป้ายห้ามเล่นน้ำ 4 ภาษา
โนโซมิ โอกูฮาระ คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวขนไก่ไทยแลนด์โอเพ่น 2018
โนโซมิ โอกูฮาระ คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวขนไก่ไทยแลนด์โอเพ่น 2018
เจดับบลิว แมริออท จัดโปรโมชั่นเอาใจคนรักพิซซ่า กับเซียนพิซซ่าลีลาการันตีแชมป์โลก 2 สมัย
เจดับบลิว แมริออท จัดโปรโมชั่นเอาใจคนรักพิซซ่า กับเซียนพิซซ่าลีลาการันตีแชมป์โลก 2 สมัย
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM
แบ่งปัน
KHAOPHUKET.COM
ข่าวภูเก็ตล่าสุด

พยากรณ์อากาศ


ข่าว
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วเอเชีย
ทั่วโลก
ธุรกิจ
ที่เก็บหนังสือพิมพ์
KHAOPHUKET.COM กีฬา
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วโลก
KHAOPHUKET.COM ไลฟ์
การศึกษา
ชุมชน
ท่องเที่ยว
บทความ
บันเทิง
บุคคล
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
อสังหาริมทรัพย์
อาหารการกิน
เทคโนโลยี
KHAOPHUKET.COM คลาสสิฟาย
ซื้อและขาย
งาน
ชุมชน
บริการ
รถและเรือ
ค้นหาคลาสสิฟาย
โพสต์คลาสสิฟาย
KHAOPHUKET.COM อีเว้นท์
ปฏิทินอีเว้นท์
โพสต์อีเว้นท์
ทำการซื้อตั๋ว
KHAOPHUKET.COM ไดเรกทอรี
บาร์, ผับและคลับ
ร้านอาหาร
สมุดหน้าเหลือง
โรงแรมและวิลล่า
ค้นหาไดเรกทอรี่
โพสต์ไดเรกทอรี่
KHAOPHUKET.COM เกี่ยวกับเรา
การกระจายสินค้า
บอกรับเป็นสมาชิก
โฆษณากับเรา
การชำระค่าโฆษณา
ติดต่อเรา
ozvisa.org
 
Copyright © 2018 Class Act Media. All rights reserved. | เงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว