รัฐบาลไทยจับมือ Microsoft พลิกโฉมประเทศด้วย AI มุ่งสู่การเป็น Digital Economy Hub

ไมโครซอฟต์ ประกาศตั้ง Data and AI Center แห่งแรกของไทย รัฐบาลเร่งพัฒนาสู่ Digital Economy Hub ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567, เวลา 10:34 น.

ภาพ กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา (ปี 66) รัฐบาลไทยและไมโครซอฟท์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการนำเทคโนโลยีคลาวด์ และ AI ที่เปี่ยมประสิทธิภาพมาเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย MoU ฉบับนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาจากทั้งสองฝ่ายในการบรรลุเป้าหมายนี้ในประเทศไทยด้วยกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างไทย และไมโครซอฟท์ โดย นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัล และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จาก AI และ เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud technology) นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสร้างไทยให้เป็น "ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล" ยกระดับไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทค

ไมโครซอฟท์พร้อมมีส่วนร่วมขับเคลื่อน สนับสนุน เทคโนโลยี AI ในภาคธุรกิจ และภาครัฐ

บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ยืนยันพร้อมมีส่วนร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนกิจกรรมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุน เทคโนโลยี AI ในภาคธุรกิจ และภาครัฐ บนความร่วมมือในไทยที่มีมากว่า 2 ทศวรรษ โดย ไมโครซอฟท์ เชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพโดดเด่นและโอกาสในการสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI เช่น การเปิดศูนย์ Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ ควบคู่ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับคลาวด์และ AI รวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้าน AI ล้วนเป็นแผนงานที่ต่อยอดพันธกิจของไมโครซอฟท์ เพื่อช่วยให้องค์กรไทย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเติบโต ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทย

Microsoft ย้ำ พร้อมลงทุน Data Center แห่งแรกในไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค รวมถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่ครอบคลุมที่สุด ทั้งโครงข่ายมือถือ โครงสร้างพื้นฐาน 5G และโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับสถานะไทยในโลก รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ระยะที่ 2 ช่วงปี 2567-2570 เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของ AI และการประมวลผลแบบคลาวด์ในประเทศ โดยดำเนินโครงการเสริมระบบนิเวศ AI ของไทย

โดย ภายในปี 2025 (พ.ศ. 2568) ไมโครซอฟท์ พร้อมเข้ามาลงทุน Data Center ในไทย และพร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ AI ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้แข็งแรงและโดดเด่น ให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างคลาวด์และ AI ที่จะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตและชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา และโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอนาคตของประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่ยังมอบโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและความยั่งยืน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่