ลากูน่าภูเก็ตรับรางวัลเกียรติยศ CSR เหรียญทองแอมแชม สืบสานผลงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ภูเก็ต - บมจ. ลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล (ลากูน่าภูเก็ต) ได้รับรางวัลเกียรติยศ รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (2019 ACE Recognition) โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) จากผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านการการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ภายในลากูน่าภูเก็ต เพื่อให้ชุมชนได้เข้าร่วม เช่น งานประเพณีลอยกระทง เทศกาลถือศีลกินผัก รวมไปถึงกิจกรรมที่ร่วมจัดในชุมชน การจัดขบวนแห่และร่วมทำบุญที่วัด บริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ให้กับมัสยิดในช่วงเทศกาลรอมฎอน (ถือศีลอด) และศาลเจ้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562, เวลา 09:00 น.

ภาพ ลากูน่า ภูเก็ต

ภาพ ลากูน่า ภูเก็ต

ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ และได้รับการยกระดับเป็นองค์กรพันธมิตรเหรียญทอง แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR) และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลในงานซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ
นายพีระ ป้อมสุข ผู้ช่วย ผอ.แผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ลากูน่าภูเก็ต กล่าวว่า “องค์กรของเราตั้งอยู่ในชุมชนเชิงทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยวัด 5 แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง และมัสยิดอีก 7 แห่ง เพื่อนพนักงานนับพันชีวิตของเรา ก็มาจากพื้นฐานความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เรารู้สึกภูมิใจที่ลากูน่าภูเก็ตได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำนุบำรุงและสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานรวมทั้งคนในชุมชนท้องถิ่นได้ออกมาช่วยเหลือ และทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่องค์กรเราดำเนินกิจการมา”

รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (2019 ACE Recognition) นั้น ได้มอบให้แก่องค์กรสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยในปี 2558 ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรกจากโครงการ“ซีดลิ้งส์ภูเก็ต” ซึ่งมอบโอกาสในการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา ต่อมาในปี 2559 ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลดังกล่าวจากโครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ตามด้วยปี 2560 จากโครงการด้านการศึกษา อาทิ โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน และในปี 2561 จากโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนพนักงานสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมจากกลุ่มลากูน่าภูเก็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.LagunaPhuket.com/CSR

ในปีนี้มีองค์กรสมาชิกจำนวน 68 แห่งร่วมรับรางวัล โดยลากูน่าภูเก็ตยังเป็น 1 ใน 33 องค์กรสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับเหรียญทอง (Gold Level) อีกด้วย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลฯในปีนี้ได้ที่ www.amchamthailand.com

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่