Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

วชิระภูเก็ต จัด Run 4 Blood (รันโฟร์บลัด) ครั้งที่ 1 สมทบทุนจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

วิ่งมาราธอน - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพและการวิ่ง ร่วมกิจกรรม Run 4 Blood (รันโฟร์บลัด) ครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 12:00 น.

ภาพ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต

ภาพ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้กล่าวถึงประเด็นโครงการจัดหารถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ว่า เนื่องจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นทั้งโรงพยาบาลศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย เป็นศูนย์แพทย์ ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และยังเป็นศูนย์ตติยภูมิชั้นสูงอีก 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ และศูนย์ทารกแรกเกิด ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปีนี้ ทำให้โลหิตที่จัดหาได้ในปัจจุบันมี 19,000 ยูนิต ไม่เพียงพอต่อการที่ใช้สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความไม่คล่องตัวในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ และกำลังคนที่ต้องใช้มาก ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนโลหิตตามมา

ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการจัดหาเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นยานพานะพร้อมเตียงนอนบริจาคโลหิต และอุปกรณ์การแพทย์ครบชุด ทำให้การออกหน่วยมีความคล่องตัว และมีความถี่ในการออกหน่วยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการรณรงค์การบริจาคโลหิต และช่วยยกระดับการจัดหาโลหิตให้ดีขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เป็นแนวทางการแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลนได้อย่างยั่งยืน และด้วยความร่วมมือของชมรมผู้บริจาคโลหิตเพื่อสุขภาพภูเก็ต และทีมงาน ME-สาระ จึงได้จัดกิจกรรม Run 4 Blood (รันโฟร์บลัด) ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. นี้ เวลา 06.00น.

เส้นทางวิ่งตั้งแต่สวนสาธารณะกะรน (หนองหาน) ไปตามถนนเลียบหน้าหาดกะตะ กะรน โดยการวิ่งแบ่งออกเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, และ 10 กิโลเมตร ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพและการวิ่ง มาร่วมสร้างบุญกันในครั้งนี้

ทั้งนี้งบประมาณในการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มีมูลค่า 6 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่สูงและไม่สามารถหางบสนับสนุนจากทางราชการได้ ดังนั้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ช่วยจัดหาโลหิตต่อชีวิตให้ผู้ป่วย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่