สรงน้ำพระประจำวันเกิด เสริมดวงให้เจริญรุ่งเรือง พ้นจากทุกข์ภัย

การสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ ถือเป็นสิ่งที่ชาวพุทธถือปฏิบัติกันมาช้านาน ด้วยความเชื่อที่ว่าอานิสงส์จากการสรงน้ำพระนั้นจะช่วยให้เราได้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีนี้ HOROWORLD.COM จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาสรงน้ำพระพุทธรูปตามวันเกิดเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

Horoworld

วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563, เวลา 12:13 น.

ภาพ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

ภาพ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ คือ พระปางถวายเนตร

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์ คือ พระปางห้ามสมุทร

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคาร คือ พระปางโปรดอสุรินทราหู (ปางไสยาสน์)

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ พระปางอุ้มบาตร

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ พระปาลิไลยก์

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัส คือ พระปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ คือ พระปางรำพึง

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ คือ พระปางนาคปรก

การสรงน้ำพระ ในทางพุทธศาสนา ใช้คำว่า “ถวายเครื่องเถราภิเษก” มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าปัสเสนทิโกศลทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า "ภนฺเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันบุคคลใดกระทำสักการะบูชาสรงเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) แก่พระสงฆ์ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาจะได้ผลอานิสงส์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า"

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า"ดูกรมหาราช บุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการในเมื่อปรารถนาอันใด ก็จะสมความมุ่งมาตรปรารถนา ทุกประการ" จึง

เป็นเหตุให้ชาวพุทธมีความเชื่อว่า “หากเรายึดมั่นในพระรัตนตรัย ตั้งจิตบริสุทธิ์ว่าอยากให้พระวรกายของพระพุทธเจ้าสะอาดปราศจากมลทิน แล้วสรงน้ำพระพุทธรูป ผลบุญจะทำให้เรามีจิตใจผ่องใส ชีวิตสงบ ร่มเย็น เหมือนดังสายน้ำที่หลั่งลงบนพระพุทธรูป ทั้งยังเป็นการชำระความทุกข์โศกให้หมดไปด้วย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการสรงน้ำพระทำให้เราได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเลยทีเดียว”

ขอบคุณข้อมูลจาก guru.google.co.th , www.bp.or.th 

ข้อมูลจาก www.horoworld.com ให้หมอดูดัง Horoworld
เช็กดวงปี 2563 ที่นี่เลย http://bit.ly/2m0fUPs

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่