วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562

17:00 - 20:00 น.

ค่ำคืนแห่งชาวเครือข่ายโกรวโบ๊ทติ้งภูเก็ต - ก.ค. 2019
ค่ำคืนแห่งชาวเครือข่ายโกรวโบ๊ทติ้งภูเก็ต - ก.ค. 2019

The Lagoon Saloon ณ ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน มารีน่า

วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562

17:00 - 20:00 น.

ภูเก็ต บิซิเนส ซันดาวเนอร์ (PBS) – กรกฎาคม 2019
ภูเก็ต บิซิเนส ซันดาวเนอร์ (PBS) – กรกฎาคม 2019

รามาดาพลาซ่าภูเก็ตเจ้าฟ้า

วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562

08:30 - 15:30 น.

QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019
QSI ซัมเมอร์ แคมป์ 2019

QSI Phuket

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562

18:00 - 22:30 น.

พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ 2019
พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ 2019

โรงแรมดิ แอทธินี อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น กรุงเทพฯ