เจ้าท่าภูเก็ตเข้มความปลอดภัยทางน้ำช่วงวันหยุดยาว สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต มอบหมายให้ นายฉัตรเชษฐ์ ทองฤกษ์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราปราบปราม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวัดหยุดพิเศษต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563

ธัญลักษณ์ สากูต

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563, เวลา 11:33 น.

ภาพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต

ภาพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรือโดยสาร โป๊ะเทียบเรือ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เน้นความสะอาด สะดวกและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสารที่มาให้บริการ ตรวจเอกสารใบอนุญาตต้องไม่ขาดอายุ โดยเฉพาะเรือโดยสารสปีดโบ๊ท เข้มงวดการตรวจ เรือต้องมีความสะอาด ไม่ให้มีคราบน้ำมันและไม่มีกลิ่นน้ำมันโดยเด็ดขาด ท่อทางน้ำมันและถังน้ำมันต้องมีสภาพดีไม่รั่วซึม แบตเตอรี่ต้องแยกห้องไว้ต่างหากห่างไกลระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์มีสภาพดี ระบบระบายอากาศภายในห้องปิดต่าง ๆใต้ท้องเรือต้องได้มาตรฐาน ปั๊มดูดน้ำท้องเรือเป็นแบบมารีน ระบบไฟฟ้า ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 

รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และเอกสารประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่องจักร ไม่ขาดอายุ ตรงตามชั้นในใบอนุญาตใช้เรือ และก่อนออกเรือคนโดยสารต้องสวมใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถออกเรือได้ ตลอดจนให้ผู้กอบการท่าเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ การ์ดอย่าตก ต้องเข้มงวดในมาตรการคัดกรอง โควิด 19 สำหรับคนโดยสาร ต้องสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ 

นายณชพงศ เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำท่าเรือของสำนักงานฯ ออกสุ่มตรวจเข้มงวดต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรือโดยสารสปีดโบ๊ทให้ตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานจริง ๆ ที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เรือบางลำอาจไม่ได้ใช้งานมานาน ขาดการบำรุงรักษา จึงเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เช่น เรือเกิดระเบิดไฟไหม้เรือ และขอให้เจ้าของเรือ คนประจำเรือ ดูแลบำรุงรักษาเรือให้พร้อมใช้และทำความสะอาดเรือก่อนและหลังเลิกใช้งานทุกครั้ง หากตรวจพบเรือลำไหน มีการดัดแปลง เรือไม่ปลอดภัยจะสั่งห้ามเรือออกจากท่า ให้แก้ไข หรือสั่งให้งดใช้เรือ ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่