เชิญพบกับ Alan Wallace ในงานสัมมนาฟรีถึง 2 วัน

วันที่ / เวลา: วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561, เวลา 15:00 น.


ผู้บรรยายที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์, นักวิชาการเพื่อความก้าวหน้า และหนึ่งในสุดยอดนักเขียนและนักแปลแห่งศาสนาพุทธในแบบทิเบตแห่งโลกตะวันตก ดร.B. Alan Wallace ผู้ที่ยังคงค้นหาการประยุกต์หลักปฏิบัติอันลึกซึ้งตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์แห่งชาติตะวันตก เพื่อการพัฒนาจิตใจ โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย (UWCT) และ ธัญญปุระรีสอร์ทเพื่อสุขภาพและกีฬา ภูมิใจต้อนรับ ดร.วอลเลนซ์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเป็นเวลา 2 วัน บนเกาะภูเก็ตแห่งนี้ ในวันที่ 17 และ 18 พ.ย. งานนี้ UWCT และธัญญปุระเปิดให้ทุกท่านเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีที่นั่งจำกัด การมาเยือนของดร.วอลเลนซ์ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนทัศนคติของทางโรงเรียนที่มองว่าการมีสติชอบคือส่วนสำคัญกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โปรดสำรองที่นั่งผ่านอีเมลที่ rsvp@uwcthailand.ac.th

ชื่อบุคคล: UWC Thailand
ที่อยู่: UWC Thailand

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: