เปิดเทอมวันแรกภูเก็ต มั่นใจทุกโรงเรียนผ่านมาตรฐานการป้องกันโรค

ภูเก็ต - ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตผ่านการประเมินและพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยทุกโรงเรียนมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

คุณัญญา วันชาญเวช

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563, เวลา 09:23 น.

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนบ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร ภาพ เอกภพ ทองทับ

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนบ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร ภาพ เอกภพ ทองทับ

วานนี้ (30 มิ.ย.) นางสุภาภรณ์ ยุคุณธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ยืนกับ The Phuket News ว่าทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดการเรียนการสอน ยกเว้น โรงเรียนนานาชาติ ที่ช่วงนี้เป็นการปิดภาคเรียน

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด มี 90 สถานที่ และมีผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ประมาณ 40,000 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ละสถานศึกษาทั่วจังหวัดภูเก็ต มาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ออกคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 มีทั้งหมด 44 ข้อ 6 มิติ อาทิ เข้มด้านความปลอดภัยลดการแพร่ระบาด การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกรอง และบุคคลากรเกี่ยวกับโควิด 19 ให้ทางโรงเรียนมีมาตราการช่วยเหลือเด็ก เช่นการเตรียมหน้ากากอนามัยให้แก่เด็กที่ต้องการ เป็นต้น

“สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องผ่านการประเมิน 44 ข้อ 6 มิติ นี้ก่อน จึงสามารถเปิดเรียนได้ ซึ่งทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ผ่านการประเมินเหล่านี้แล้ว” นางสุภาภรณ์ กล่าว

แต่ละโรงเรียนจะอิงมาตราการที่ออกโดยประเทศเป็นหลัก โดยมีการวางแผนปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมต่อไป เช่น เรื่องของการเว้นระยะห่าง หากโรงเรียนมีจำนวนห้องหรือพื้นที่ไม่พอ ทางโรงเรียนอาจจะสลับวัน เวลา ในการเรียนของกลุ่มนักเรียน โดยโฉพาะของเด็กเล็ก หรือ สถานการศึกษาพิเศษ จะมีมาตราการที่เข้มงวดมากกกว่าปกติ เช่น การทำความสะอาดของเล่น การจัดพื้นที่ในการนอนกลางวัน 

“เนื่องจากนักเรียนยังเป็นเด็ก หรือเป็นผู้ปกพร่อง จึงจำเป็นต้องเข้มงวดมากกว่าปกติ”

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการไปตรวจสอบเป็นระยะ หากจำเป็นก็จะมีการปรับปรุงให้เหมาะสม และหากพบปัญหาก็จะทำรายงานเพื่อเสนอแก่ส่วนกลางต่อไป

“แม้จะมีมาตราการออกมา แต่อาจจะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหา เพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องค่อย ๆ แก้ปัญหากันต่อไป” นางสุภาภรณ์ กล่าว 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่