EPL Prediction Competition 2018-2019
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์โคราช-ภูเก็ต ประตูอีสานใต้สู้อันดามัน กระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ

วานนี้ (3 ธ.ค. 60) เมื่อเวลา 14.45 น.ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำภูเก็ตกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมโรงแรมภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต มารอให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะในเที่ยวบินปฐมฤกษ์เปิดประตูอีสานใต้สู้อันดามัน โดยสายการบิน New Gen Airways โดยการคล้องพวงมาลัยและมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560, เวลา 10:38 น.

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดเส้นทางบินทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นการส่งเสริมให้ปี2561เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ (ปีท่องเที่ยววิถีไทย) โดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวและมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตยินดีที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีเที่ยวบินที่มีการเชื่อมโยงกัน ทั้ง 2จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงานจะได้แลกเปลี่ยนกัน โดยเฉพราะจังหวัดนครราชสีมากับอีก 7 จังหวัดอีสานตอนใต้มีประชากรณ์ประมาน 15 ล้านคนมาเชื่อมกับภูเก็ตซึ่งเป็นฮับการบินฝั่งอันดามันและยังกระจายไปยังพังงา กระบี่ และระนอง ทำให้ตรงกับวัตถุประสงของรัฐบาลทำให้เกิดการค้าขายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้และต่อไปอาจขยายไปอีกหลายจังหวัด

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่