โควิด-19 ภูเก็ต 25 มิ.ย.ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ดูแลกักตัว 49 ชาวไทยกลับจากต่างประเทศ

ภูเก็ต - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดภูเก็ต วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 256 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จัดเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ ล่าสุดให้การดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทางเรือ โดยให้เข้าพักสถานที่กักกันสะสม 49 ราย

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563, เวลา 12:32 น.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต 25 มิ.ย. 63

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต 25 มิ.ย. 63

จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ภายหลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันรายล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค.)
โดยตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 24 มิ.ย. จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย จำนวน

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 13,723 ราย พบเชื้อ 227 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 8 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นมา เริ่มมีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ทางจังหวัดภูเก็ตให้การดูแลโดยให้เข้าพักสถานที่กักกันซึ่งได้จัดเตรียมไว้เป็นเวลา 14 วัน มียอดสะสม 49 ราย ( รัสเซีย 16 ราย อินเดีย 15 ราย เกาหลี 8 ราย พม่า 9 ราย และมาเลเซีย 1 ราย) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่