ไทยเตรียมเพิ่ม 20 เที่ยวบินเส้นทางใหม่ ต้อนรับฤดูหนาว ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์ตารางเที่ยวบินฤดูหนาว ที่มีสายการบินให้ความสนใจเปิดเส้นทางบินใหม่เป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563, เวลา 12:24 น.

ภาพ ข่าวภูเก็ต

ภาพ ข่าวภูเก็ต

เส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว
- สุวรรณภูมิ - ขอนแก่น สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
- สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
- สุวรรณภูมิ - นครศรีธรรมราช สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ และไทยสมายล์

เส้นทางที่เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 25 ตุลาคม 2563
- ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน สายการบินนกแอร์
- สุวรรณภูมิ - น่านนคร สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
- สุวรรณภูมิ - สุราษฎร์ธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
- สุวรรณภูมิ - น่านนคร สายการบินไทยสมายล์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
- สุวรรณภูมิ - นครพนม สายการบินไทยสมายล์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 ธันวาคม 2563
- ดอนเมือง - น่านนคร สายการบินนกแอร์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 มกราคม 2564
- สุวรรณภูมิ - กระบี่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
- สุวรรณภูมิ - สุราษฎร์ธานี สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- สุวรรณภูมิ - แม่สอด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 1 มีนาคม 2564
- สุวรรณภูมิ - ขอนแก่น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

นอกจากนี้สายการบินได้ขอเปิดให้บริการเส้นทางข้ามภูมิภาคเพิ่มเติม สำหรับเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ เชียงใหม่ - หัวหิน และหัวหิน - อุดรธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช และอุดรธานี - นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยสมายล์ เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้แก่ เชียงใหม่ - ขอนแก่น โดยสายการบินนกแอร์

และเส้นทางที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้แก่ อุบลราชธานี - สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ผู้โดยสารที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้โดยตรงกับสายการบิน

โดยทางทย.ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดทุกพื้นที่ในท่าอากาศยาน ติดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร และการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

ที่มา : กระทรวงคมนาคม

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่