“ตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21” เปิดยิ่งใหญ่ อนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่า เสริมการท่องเที่ยว

ภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21” ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ในเวลา 19.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, ศาล, ทหาร, ตำรวจ, ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563, เวลา 10:07 น.

ผู้อาวุโสท้องถิ่นภูเก็ต ภาคภูมิใจในฐานะที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต ภาพ ปชส.ภูเก็ต

ผู้อาวุโสท้องถิ่นภูเก็ต ภาคภูมิใจในฐานะที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต ภาพ ปชส.ภูเก็ต

โอกาสนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติอันสวยงาม และสัมผัสกลิ่นไอ ของศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ต ในงานตรุษจีนย้อนอดีต – เมืองภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

“การจัดงานตรุษจีน - ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนตัวตนคนภูเก็ต เป็นเสน่ห์แห่งวิถีคนภูเก็ต เป็นอัตลักษณ์ที่คงอยู่คู่ภูเก็ต มานานจวบจนปัจจุบัน กว่า 2 ทศวรรษ บนถนนสายที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นับร้อยปี ณ ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โดยมีอาคารสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน เป็นสัญลักษณ์เมือง มีอาหารที่หลากหลาย และเอกลักษณ์การแต่งกาย ที่สวยงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่ นับเป็น การกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน และเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ประชาชน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม”

นางรจนา รักแต่งาม ผู้อาวุโสท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ประธานการเปิดงาน กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจในฐานะที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอยู่ในย่านเมืองเก่า บริเวณถนนถลาง ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีตชุมชนแห่งนี้ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและเงียบสงบ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนานร่วมศตวรรษ แม้ในถนนสายเดียวกัน มีหลากศาสนา นอกจากศาสนาพุทธแล้ว ยังมีศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนความมีน้ำใจ และความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น เปรียบเสมือนการส่งต่อมรดกให้คนรุ่นหลัง ได้ช่วยกันปกปักษ์ดูแล และจรรโลงไว้ซึ่งคุณค่าของเมืองภูเก็ตสืบต่อมาจนทุกวันนี้

ด้านนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในนามผู้จัดงานกล่าวว่า การจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การพัฒนาอนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งได้เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 21 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี และพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึก ของผู้อยู่อาศัย เยาวชน ประชาชนชาวภูเก็ต ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าสถาปัตยกรรม ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิม อันทรงคุณค่า และใช้เป็นต้นทุน ในการสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตเมือง บนฐานรากการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สำหรับสถานที่จอดรถ และกำหนดการจัดงานตรุษจีนย้อนอดีตครั้งที่ 21 วันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. (คลิก)

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่