จังหวัดภูเก็ตและชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ปีการศึกษา 2518 ร่วม ’รักษ์จามจุรีทรงปลูก’

ภูเก็ต - วันที่ 30 มกราคม 2567 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปลูกต้นจามจุรี โครงการรักษ์จามจรี (ทรงปลูก) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518 (CU18) เข้าร่วม

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567, เวลา 11:36 น.

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ภูเก็ต กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518 หรือ CU18 ได้จัดทำโครงการ "รักษ์จามจรีทรงปลูก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตันจามจุรี (ทรงปลูก) คงอยู่เพื่อเป็น "เครื่องเตือนใจตลอดกาล" โดยการขยายพันธุ์ตันลูกจามจุรีทรงปลูกให้แผ่กระจายออกไปในทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรไทย โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์การ สถาบันการศึกษา ในทุกจังหวัด สนับสนุนการปลูกต้นจามจุรีที่เพาะจากเมล็ดพันธุ์ตันทรงปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นจามรีเติบโตงอกงามแผ่กิ่งก้านสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั่วไป

นายโสภณกล่าวต่อว่า "ในวันนี้ (30 มกราคม) นับเป็นเวลา 62 ปี นับจากวันที่ พระบาทสมเด็จพระบมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานและทรงปลูกต้นจามจรี 5 ตัน ไว้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล พวกเราประชาชนใต้ร่มพระบารมี ได้มารวมตัวกัน ณ ที่นี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทั่วโลกได้ตระหนักรับรู้ ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และด้วยความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDG17 ขององค์การสหประชาชาติ ในนามตัวแทนของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคคลที่ได้มาร่วมปลูกต้นจามจรีในโครงการ "รักษ์จามจรีทรงปลูก" ในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต และในโอกาสนี้ ขอแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการ "สืบไม้งาม จามจรีทรงปลูก" เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบไป”

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่