ททท.ผนึกกำลัง 12 หน่วยงานรัฐกระตุ้น “ท่องเที่ยวเมืองรอง” ตั้งเป้า 3.6 แสนล้าน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลัง 12 หน่วยงานรัฐบูรณาการแผนกระตุ้น “ท่องเที่ยวเมืองรอง” ตั้งเป้ารายได้ 3.6 แสนล้านบาท

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567, เวลา 13:00 น.

ภาพ กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) ร่วมกับ 12 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อเดินหน้าพัฒนาเมืองหลักและเมืองรอง
ผลักดันตาม 5 มาตรการของ IGNITE Thailand เร่งพัฒนา ได้แก่
1. ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
4. พัฒนากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว ผ่านการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด
5. เพิ่มศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เข้าถึงทุกเมือง และเชื่อมโยงต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
จัดอีเว้นท์-แคมเปญ-ชูเอกลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์
• จัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านโครงการ "365 วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง" ตลอดปี 2567
• นำซอฟต์พาวเวอร์ ในแต่ละภูมิภาคมาเป็นจุดขาย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองไทยมากขึ้น
โดยผลสรุปที่จะเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) เพื่อดำเนินการตามแผนคำของบประมาณปี 2568 ต่อไป
ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวเมืองรองปี 2567 ประมาณ 3.6 แสนล้านบาท
สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว หรือ เมืองรอง ถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง นำไปสู่การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวเมืองรองปี 2567 ประมาณ 3.6 แสนล้านบาท หรือ ร้อยละ 30 จากรายได้ตลาดในประเทศกว่า 1.2 ล้านล้านบาท

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่