5 จังหวัดชายแดนใต้นำผู้ประกอบการเจรจาการค้ากับภูเก็ตเพื่อเปิดตลาดการค้า

ภูเก็ต - น.ส.ณัฐฐิญา ชำนาญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ได้นำผู้ประกอบการเข้าพบปะเจรจากับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดตลาดสินค้าของ 5 จังหวัดชายแดนใต้

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561, เวลา 12:51 น.

ภาพ ปชส.ภูเก็ต

ภาพ ปชส.ภูเก็ต

โดยมีนายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

น.ส.ณัฐฐิญา กล่าวว่า การเจรจาการค้า หรือ Business Matching ของผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดตลาดสินค้า และการขยายตลาดสู่จังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่มีศักยภาพในด้านการกระจายสินค้า เพราะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจังหวัดภูเก็ต

ผู้ประกอบการจังหวัดละ 6 ราย รวม 30 รายเข้าร่วม โดยได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โรตีแช่แข็งสำเร็จรูป จากจังหวัดยะลา ข้าวเกรียบปลา จากจังหวัดปัตตานี ปลากุเลาเค็มป้าอ้วน จากจังหวัดนราธิวาส เนื้อแปรรูป เนื้อสมุนไพร จากจังหวัดสตูล ผลิตภัณฑ์ผ้าทอรักษ์บ้านเราจากจังหวัดสงขลา เป็นต้น

ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตได้มีความสนใจในสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำมาเปิดตลาดในจังหวัดภูเก็ต และเป็นการสร้างมูลค่าและส่งเสริมให้สินค้าที่ผลิตใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีตลาดรองรับเพิ่มขึ้นต่อไป

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่